Cambodia Khmer Daily News Cambodian Music Song Khmer/RFA Radio MP3 Onlinehttp://www.khmeroversea.com/
Khmer Internet Radio Online Cambodian Khmer Voice VOA RFA KhmerOversea Music Song At Village Country Lake
Khmer Song អូនអើយបើកទ្វារអោយបងណាព្រលឹងបងរងារណស់ណានឹមនួនអូនក៖រណាបងផងដាចចិត្តម្លេសអូនជួនលែងសំដីមានទោសណាស្រីប្រណីអោយបងជូលផង

source

Seattle 90s Music SceneMetal Jesus & his wife Rebecca reminisce about living in Seattle in the 1990s with the grunge music scene. Lots of great bands, albums and live show memories. More MetalJesusRocks: Subscribe!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=metaljesusrocks

Facebook:
http://www.facebook.com/MetalJesusRocks

Podcast: All Gen Gamers
http://www.AllGenGamers.com

[Original Background Music Copyright: MetalJesusRocks]
source

How are You : AlternativeCoresong ช่วง How are you ครั้งนี้จะพาแฟนเพลงรุ่นใหม่ไปสัมผัสดนตรียุค อัลเทอร์เนทีฟ ในช่วงปี 94 ที่คนเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ฟังเพลงตามกระแส แนวเพลงที่แปลกใหม่จะร็อกก็ไม่เชิงจะป๊อบก็ไม่ใช่ อย่างอัลเทอร์เนทีฟ จึงกลายเป็นที่นิยมในสมัยนั้น จุดเริ่มต้นก่อกำเนิดมาจากเพลงใต้ดิน จนวันหนึ่งกลายเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก ครั้งนี้รายการคอซองนำโดย 4 พิธีกร “ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค , จักราวุธ แสวงผล , กตัญญู ทุ่งมีผล , อาทิตย์ สาระจูฑะ ขออาสาพาแฟนๆออลเทอร์เนทีฟหวนวันวานกับ ออดี้ พราว และโมเดิร์นด็อก บอกเลยว่าเทปนี้สายแนวห้ามพลาด

———————————-
Subscribe เพื่อติดตาม Coresong ตอนใหม่ๆได้ที่นี่
http://goo.gl/RDSWLE

ติดตามชม รายการ คอซอง CoreSong
ทุกวันเสาร์ เวลา 22:40 – 23:30 น.
ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และ MCOT HD ช่อง 30

Website : http://www.coresong.tv
Youtube : https://www.youtube.com/c/CoresongTV
Facebook : http://www.facebook.com/CoreSongTV
Twitter : http://www.twitter.com/CoreSongTV
Instagram : https://instagram.com/CoresongTV/

source

80s New Wave / Alternative Songs Mixtape Volume 26This is the twenty-sixth compilation of some of my favorite alternative and new wave 80’s songs that we chose to put together in a digital version of the old school mixtape. We hope you enjoy!
———-

We are all over the internet:
Website – http://www.genericmale.com
Streaming Radio! – http://www.genericmale.com/generic-male-streaming-radio.html
Facebook – https://www.facebook.com/genericmale80s
Buy these songs – http://www.genericmale.com/80s-shop.html
Twitter – https://twitter.com/GenericMale80s
——–

Songs included are as follows:

(0:00) 4 Out of 5 Doctors – Opus 10
(2:45) The Jam – Precious
(6:11) The Smiths – Unhappy Birthday
(8:43) Modern English – Life in the Gladhouse
(12:59) Orchestral Manoeuvres In The Dark – Locomotion
(16:42) The Fixx – Less Cities, More Moving People
(20:03) Joy Division – Disorder
(23:24) The Police – Walking in Your Footsteps
(26:54) China Crisis – Working with Fire and Steel
(30:27) U2 – With or Without You
(35:12) The Cure – How Beautiful You Are Tonight
(40:18) The Motels – Take The L
(43:52) The Replacements – I’ll Be You
(47:16) INXS – What You Need
(50:47) Psychedelic Furs – Shadow in My Heart
(54:50) Tears for Fears – Change

source

Billboard Top 40 Alternative Songs (March 11 2017)The top 40 songs on the alternative chart this week. The Lumineers’ “Cleopatra” reaches the top spot, giving them their third leader on the list. That despite the fact that it got blocked on #1 on the Triple A chart (Kings of Leon’s “Waste a Moment” blocked them from the top over that chart. They also have a song debuting on the Alternative chart this week). We also have debuts from Grouplove and The Unlikely Candidates.

Color code:
Green – song gains in position or for a song not on the weekly chart
Orange – song drops in position or leaves the chart
Light blue – debut or re-entry
Grey – song remains at its position

All content is copyrighted and owned by the artists or/and labels. No copyright infringement is intended in any way under DMCA, under the terms of NON-COMMERCIAL fair use for commentary. I do not claim to own any of the featured content.

source

Danzig – Mother (Radio X)Radio X

DJ: Sage
Genre: Alternative rock/metal, Grunge, Heavy metal, Hard rock
Tracklist:

Helmet – “Unsung”
Depeche Mode – “Personal Jesus”
Faith No More – “Midlife Crisis”
Danzig – “Mother”
Living Colour – “Cult of Personality”
Primal Scream – “Movin’ On Up”[3] Guns N’ Roses – “Welcome to the Jungle”[3] L7 – “Pretend We’re Dead”
Ozzy Osbourne – “Hellraiser”[3] Soundgarden – “Rusty Cage”
Rage Against the Machine – “Killing in the Name”
Jane’s Addiction – “Been Caught Stealing”
The Stone Roses – “Fools Gold”[3] Alice in Chains – “Them Bones”[3] Stone Temple Pilots – “Plush”

Summary: Radio X is an Alternative and period modern rock radio station hosted by Sage (voiced by Jodie Shawback[4]). Sage is a very self-obsessed woman and self-confessed rebel who seems to always be worked up about something, making her a stereotypical Gen X-er. Sage has a “bleak outlook on life” and her most apparent obsessions are the sound of her own voice, along with sex as she admits to have slept with the entire Danzig line-up, along with a man she “did behind the Cluckin’ Bell”, and pleads “could somebody please sleep with me!” during the outro to Soundgarden’s “Rusty Cage”, amongst at least two other references. She comes from an upper class suburban family that gave her a trust fund, which she takes shame in, stating that she is “poor in spirit”. Sage has strong dislike towards people over the age of 29, believes in reincarnation and admits to having huffed paint and ether. Sage reacts negatively to the in-game events barring the Los Santos riots, and gets excited when the forecast predicts rain.

Radio X picks up a couple of callers, however these “two” callers are both voiced by Jeff Berlin who voices and produces the Radio X imaging. The name itself is a possible reference on Generation X, who came of age and were the main listeners of the genre in the early 90s, and/or Detroit’s alt-rock radio station 89X Radio, which was founded in the very early ’90s.

source

Coldplay’s Fix You – Music Matters for Japan (Various Artists)To benefit the victims of the Japanese earthquake and tsunami that shook the lives of so many in March 2011, 49 artists from 18 countries including Simple Plan’s Pierre Bouvier and Sebastien Lefevbre, Evaline, These Kids Wear Crowns and 11 year old Yuto Miyazawa came together in Singapore to rerecord Coldplay’s Fix You. The sale proceeds of the this track will go towards the Japanese Red Cross Society and Peace Boat (a Tokyo based charity which is helping with the country’s rebuilding and rehabilitation efforts). Or you can donate directly at http://www.jrc.or.jp/eq-japan2011/ or http://peaceboat.jp/relief/

source